Stieneke Kamp Blokfluitles

 

Introductie en contact

 

Biografie

 

Ensembles

Kom meedoen in groot ensemble

 

Locatie

 

Activiteiten

 

Beeld en geluid

 

Agenda

 

engelse vlag English

 

Introduction and contact

 

Biography

 

Ensemble playing

Large  recorder group welcomes new members

 

Location

         Biografie                                                                   

                                                        

                                                                    

                              Opleiding               

                        Leservaring            

                        Mijn profiel als docent  

 

 

 

 

Opleiding

 

Docenten

Ik heb blokfluit als hoofdvak gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag van 1968 tot 1972. Mijn docent was Frans Brüggen. Als hij op toernee was kreeg ik les van Jeanette van Wingerden, en later ook van Kees Boeke. In de vakanties ging ik naar barokcursussen  waar jonge en gedreven musici als Ton Koopman, Ku Ebbinge, Jaap ter Linden en Jeanette van Wingerden lesgaven en met elkaar en de deelnemers discussieerden over hoe ‘oude muziek’ moest worden uitgevoerd.  

Na het conservatorium

Mijn conservatoriumtijd was een opwindende en inspirerende periode, maar na mijn studie had ik de behoefte om ook andere dingen te gaan doen. Na wat omzwervingen ben ik een opleiding tot tolk-vertaler Engels gaan volgen. Vervolgens heb ik nog een tweede- en een eerstegraads bevoegdheid als docent Engels behaald. Van 1997 tot 2010 heb ik freelance les gegeven aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. Maar de blokfluit is altijd een hoofdrol blijven spelen in mijn leven. Ik ben er door de jaren heen steeds mee bezig gebleven, o.a. door het bijwonen van studiedagen en het volgen van cursussen. Nog niet zo lang geleden heb ik weer een aantal lessen genomen, bij Marjolijn van Roon. Ook heb ik enige tijd dirigeerlessen gevolgd bij Michel Havenith.

 

Recorder Summer School, Engeland.

Van 1990 tot 2012 ging ik bijna jaarlijks naar deze inspirerende Summer School  – als cursist. Ik heb heel veel geleerd van Brian Bonsor, Eileen Silcocks, Marion Scott, Andrew Collis, Philip Thorby en alle anderen. In 2014 verving ik een zieke docent, en ook in 2015 en 2016 heb ik met veel plezeier lesgegeven aan de Recorder Summer School.

 

 

Leservaring

Al tijdens mijn studie begon ik met lesgeven op een particuliere school voor kinderen die in het gewone schoolsysteem hun draai niet konden vinden. Daarna volgden de Stedelijke Muziekschool te Delft, het Stedelijk Conservatorium te Zwolle, Le Lycée Français te Den Haag, de Capelse muziekschool te Capelle a/d IJssel, en de Toonkunstmuziekschool te Dordrecht, thans Stichting voor Kunstzinnige Vorming ToBe. Aan dit laatste instituut ben ik van 1 februari 1977 tot 1 februari 2007 verbonden geweest. Op het ogenblik richt ik me helemaal op mijn privépraktijk. De leeftijd van mijn leerlingen varieert van 5 tot 80+. Ik geef les aan beginners en gevorderden, in groepsverband en individueel. Ik hecht veel waarde aan samenspel en heb een ruime ervaring in het coachen van ensembles. Op de muziekschool heb ik bijvoorbeeld vanaf 1993 een blokfluitorkest geleid van kinderen tussen de 10 en de 16. Sinds september 2005 leid ik het blokfluitensemble van Huismuziek Delft en een groot blokfluitensemble in Scheveningen. Ook mijn privéleerlingen probeer ik zoveel mogelijk samenspelmogelijkheden te bieden (zie onder ensemble- en groepslessen).

 

Mijn profiel als docent

           

Zoals veel van mijn collega’s voel ik me behalve docent ook ‘speler’. Ik maak graag muziek, zowel met collega's als met amateurs. In de loop van de jaren heb ik met tussenpozen opgetreden met verschillende ensembles en ook als solist, maar het is vooral een inspirerende nevenactiviteit gebleven. Mijn affiniteit met de blokfluit gaat echter behoorlijk diep. Ik heb jaren klarinet gespeeld en begeleid mijn leerlingen graag op piano of spinet, maar de blokfluit is echt mijn instrument. Ik vind het leuk om mijn kennis, vaardigheden en enthousiasme over te brengen, en dat is de basis van mijn docentschap.